Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Emancipatieweb
HomeContact
 
Terug Print Artikel doormailen
Editie januari 2005 - Achtergrond - Ingrid Blans
Ben Bussink (foto: Jacintha van Beveren)

Ben Bussink 1945-2004

Onverwacht overleed op 20 december 2004 drs. Ben Bussink, senior beleidsmedewerker bij de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE), tevens gewaardeerd en inspirerend redactielid van www.opgelijkevoet.nl, voorheen Op Gelijke Voet. Ben werd 59 jaar.

Mannelijke pionier
De socioloog Bussink trad in 1979 in dienst bij DCE, dat toen deel uitmaakte van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Daarmee behoort hij tot één van de mannelijke pioniers die zich met hart en ziel inzette voor de emancipatie van vrouwen. Rode draad in zijn ambtelijk werk was steeds het bestrijden van de vele vormen van geweld tegen vrouwen. Een half jaar voordat hij in oktober 2004 met pensioen ging, resulteerde dat nog in een rapport over het voorkomen en bestrijden van meisjesbesnijdenis in Nederland.

Humor
Sinds medio 1997 maakte Bussink deel uit van de redactie van Op Gelijke Voet, het voorlichtingsblad waarin de overheid tekst en uitleg geeft over het rijksbrede emancipatiebeleid. In die functie stond hij bij de collega-redactieleden bekend om de manier waarop hij voorgedragen onderwerpen voor artikelen kon voorzien van aan de tijd en aan zijn persoon gerelateerde achtergrondinformatie, inclusief een vlijmscherpe analyse. Wij, redactieleden, hingen aan zijn lippen; hier werd hedendaagse geschiedenis van de afgelopen 25 jaar gedoceerd. Redactievergaderingen met Ben waren altijd vrolijke bijeenkomsten. Bens intellectuele humor en zijn uitgelezen vermogen tot relativering stonden daar garant voor.


Bens afscheid, tegelijk met dat van die andere DCE-coryfee collega Bakka des Bouvrie in oktober 2004, werd dan ook met recht ervaren als het teloor gaan van het collectieve geheugen van het emancipatiebeleid, in de late jaren ’60 ontstaan naar aanleiding van de tweede feministische golf. Van nu af zouden wij, de achterblijvers, in de archieven te rade moeten gaan, wilden wij kennis nemen van alle ins en outs van bijvoorbeeld de totstandkoming van de algemene wet gelijke behandeling onder staatssecretaris Kappeyne van de Coppello. Het afscheid van Ben en Bakka was een hartverwarmende afsluiting van hun carrière bij DCE. Ben heeft, vertelt zijn familie, daar intens van genoten.

Pensioen
Naar aanleiding van het afsluiten van hun ambtelijke werkzaamheden is overwogen een interview te publiceren met de twee vertrekkende DCE'ers. Het voorstel werd met Ben besproken. De reactie van deze zoon van een journalist was de redactie uit het hart gegrepen: “Zeg…we zijn geen clubblad!” Vanwege zijn pensionering zouden wij Ben sowieso hebben moeten missen als redactielid. Maar wij hadden het gevoel hem nog altijd even te kunnen raadplegen, zo na lagen de lijnen wel. Het is niet voor te stellen, dat nu ook dat niet meer kan. 
   
 
Alle artikelen van de editie januari 2005
'We gaan door met onze strijd'
Slimme tweeverdieners verdelen het werk
Herkenbare scènes over diversiteit
Mixed Open: geen gelijkheid zonder economische effectiviteit
Sue Lewis: "De droomwerknemer is een man."
Een beter milieu begint bij...
Vechten tegen het cynisme
Leger maakt inhaalslag
Emancipatiemonitor 2004
Cleo-Patria wint Joke Smitprijs
Ben Bussink 1945-2004
Korte berichten
Gratis diversiteitscode voor managers
   
Edities:
Thema's:
Integratie
Beeldvorming
Levensloop
Macht en besluitvorming
Rechten en veiligheid

Columns
Kijken & Surfen

Over Opgelijkevoet.nl

 
© 2003 Opgelijkevoet.nl - Achtergronden en praktijk van het emancipatiebeleid. Disclaimer. Colofon.
naar boven